Letras Galegas 2016

O venres, día 13 de maio,  imos celebrar, se a chuvia nos deixa, o Día das Letras Galegas. Os esperamos a todos ás 12.30 na nosa praza.

Se pola chuvia non podemos, aprazarémolo para o mércores 18 de maio, ás 11.30 horas.

Nota: Todos os alumnos deben vir vestidos de uniforme.

Probas de avaliación individualizada 3º EP e de Final de EP

PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA

3º EP E FINAL DA EP

 

 

Estas avaliacións individualizadas terán carácter censual e aplicaranse a todo o alumnado que no curso 2015/2016 estea realizando 3º de Educación Primaria ou 6º de Educación Primaria no centro.

 

 

Finalidade

 

De conformidade cos números 7 e 8 do artigo 12 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

 

A avaliación individualizada de terceiro curso ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición de competencias en comunicación lingüística e de competencia matemática.

 

A avaliación final de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como os logros dos obxectivos da etapa.

 

 

Datas

 

11, 12 e 13 de maio: Avaliación Individualizada de Final da Educación Primaria

 

24 e 25 de maio: Avaliación Individualizada de 3º de Educación Primaria

Carnaval

 Como ven sendo tradicional, dende fai algúns anos, o Colexio celebrará o Entroido na discoteca “Jackson”, na rúa Sagasta, o venres día 5 de Febreiro das 16.30 ás 18.30 horas.

 

NOTA: os días 8, 9 e 10 de febreiro non haberá clase.

Aviso importante

Ya esta en  nuestra página web, dentro de Libros y Material escolar , la orden por la que se regulan las ayudas para la adquisición de libros de texto y el fondo solidario para el curso 2015/2016.

Podrán también encontrarlas en nuestro corcho de información a la entrada del centro.

Gran Exposición

Queremos invitaros a todos a disfrutar de nuestra gran exposición «Eu vivo Aquí» . Como cada año al finalizar el proyecto hemos preparado una recopilación de lo trabajado a lo largo del curso.

 

Permanecerá abierta del 1 al 5 de junio con el siguiente horario:

 

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes : 11.00 a 14.00 horas.

Lunes martes, miércoles y jueves: 16.00 a 17.00 horas.

 

Os esperamos a todos

1 14 15 16 17 18