Admisión alumnado centro adscrito

Proceso de admisión a centro adscrito Curso 2024/2025

Listado de admitidos al centro adscrito

Todas las solicitudes de reserva del centro están admitidas en el IES Valle-Inclán.

Se da inicio al procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes en su fase de reserva en centros adscritos.

Fecha de inicio: 15 de enero de 2024

Fecha fin: 5 de febrero de 2024

Centro adscrito: IES Valle Inclán

Presentación de solicitud:

a) Presentación electrónica de solicitudes (ED550A):

1º. A persoa solicitante ten que acceder á aplicación informática admisionalumnado
(https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/) e cubrir o modelo ED550A – anexo I, para o
que necesariamente ten que dispoñer dun certificado de identidade e sinatura dixital (como o
certificado da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre ou calquera outro admitido pola sede) ou
un sistema de usuario e clave como a Chave365.

2º. Ademais, terán que cubrir o modelo anexo I-bis (comprobación de datos e consentimento),
segundo corresponda, imprimilo, e unha vez asinado de forma manual pola outra persoa
proxenitora, titora ou acolledora, escanealo.

3º. A seguir, a aplicación permite conectar coa sede electrónica da Xunta de Galicia para asinar
e presentar a solicitude utilizando calquera dos medios de identidade e sinatura do punto 1º.
Xunto coa solicitude deberá achegar o anexo I-bis e o resto de documentación
que, de ser o caso, fose precisa (libro de familia, sentenza de separación, documentación
acreditativa do alumnado con necesidades específicas…).

4º. O xustificante da presentación electrónica da solicitude (ED550A) só se xera cando a persoa
a asine e a presente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, e indica a data de
presentación.

b) Presentación presencial de solicitudes (ED550A):

1º. A solicitude de reserva (ED550A) e o anexo I-bis, pode presentarse no centro docente no que
estea matriculado nese momento o alumno.
Se pode presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.

2º. Tamén deberá ir acompañada da documentación indicada no anterior punto 3º da letra a).

3º. A asignación aleatoria do número para os efectos de desempate, prodúcese no momento da
gravación da solicitude na aplicación admisionalumnado por parte do centro. Polo tanto, se a
gravación é simultánea á presentación, o centro entrégalle á persoa solicitante o xustificante
xerado na aplicación, que indicará a data de presentación da solicitude e o número aleatorio
asignado.
En todo caso, tanto este número como o estado de tramitación das solicitudes, poderán
consultarse en calquera momento na aplicación admisionalumnado, mediante certificado dixital
ou Chave 365.

Solicitud en castellano – ED550A-C

Solicitud en gallego – ED550A-G

Todo aquel alumnado que pretenda continuar sus estudios en el centro adscrito deberá presentar, para efectos de reserva del mismo, en el centro de origen o a través de la aplicación «admisiónalumnado» https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado el formulario anteriormente especificado.

Más información (aquí)