Horario

2017/2018 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES
 

 

 

 

16.00/17.00

 

Baile – Ed. Infantil

 

Descubrindo outro idioma (Francés) — 5º e 6º de Primaria

 

Guitarra I – Ed. Primaria

 

 

Pintura I

 

 

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) —  Ed. Infantil

 

 

 

Dramatización /Teatro — Educación Infantil e Educación Primaria

 

 

 

 

17.00/18.00

 

Baile I – Ed. Primaria

 

 

 

 

Pintura II

 

 

 

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) – Ed. Primaria

 

 

 

 

 

 

HORARIO de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016/2017

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES
 

 

 

 

16.00/17.00

 

Baile – Ed. Infantil

 

Descubrindo outro idioma (Francés) — 5º e 6º de Primaria

 

Guitarra I — Iniciación

 

Xogos Motores (bilingüe) – Educación Infantil

 

Pintura I — Iniciación

 

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) —   Educación Infantil

 

Xogos Motores – Primaria

 

 

Dramatización /Teatro — Educación Infantil e Educación Primaria

 

Baile II — Primaria

 

 

17.00/18.00

 

Baile I — Primaria

 

Guitarra II — Perfeccionamento

 

 

 

Pintura II — Perfeccionamento

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) – 1º e 2º de Primaria

 

 

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) — 5º e 6º de Primaria

 

 

Informática — Primaria

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) – 3º e 4º de Primaria

 

HORARIO de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2015/2016

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

 

 

 

 

16.00/17.00

Baile  — 4º,   5º e 6º

Educación   Infantil

Descubrindo   outro idioma (Francés)   — 5º e 6º de Primaria

Guitarra   I — Iniciación

 

Xogos   Motores (bilingüe) — 4º,   5º e 6º Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria

Pintura   I — Iniciación

 

Descubrindo outro idioma (Inglés) — 4º, 5º e 6º Educación Infantil

Informática I — Primaria

 

Dramatización /Teatro — 4º, 5º e 6º Educación Infantil 1º, 2º, 3º, 4º e   5º de Primaria

 

Baile   II — Primaria

 

 

17.00/18.00

Baile   I — Primaria

Guitarra   II — Perfeccionamento

Obradoiro de encaixe e bordado ó aire — Primaria

Pintura   II — Perfeccionamiento

Descubrindo outro idioma (Inglés) – 1º e 2º de Primaria

Obradoiro   Creativo — 1º, 2º, 3º,   4º, 5º e 6º de Primaria

Descubrindo outro idioma (Inglés) — 5º e 6º de Primaria

 

Informática   II — Primaria

Descubrindo outro idioma (Inglés) – 3º e 4º de Primaria