Días no lectivos

Dias Non Lectivos 2016-2017

 

Ao abeiro do disposto no artigo 7, da Orde do 7 de xuño de 2016, (DOG número 113 do mércores 15 de xuño de 2016), pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/2017, esta Xefatura Territorial declara non lectivos para o centro os días 5 de decembro de 2016 e 2 de maio de 2017 de acordo co calendario laboral.

Entrega de notas

El próximo jueves, 23 de junio, nos despediremos hasta el próximo curso entregando las “NOTAS” y la información necesaria para incorporarnos en septiembre con el material necesario para seguir aumentando nuestra formación.

El horario será de 10.30 a 13 horas.

TUTORIAS JUNIO

Durante el mes de junio, las tutorías de padres conservarán los días puestos durante todo el año, sin embargo se verá modificado su horario. Las tutorias se realizarán de 16.00 a 17.00 horas. disculpen las molestias y gracias por su colaboración.

Letras Galegas 2016

O venres, día 13 de maio,  imos celebrar, se a chuvia nos deixa, o Día das Letras Galegas. Os esperamos a todos ás 12.30 na nosa praza.

Se pola chuvia non podemos, aprazarémolo para o mércores 18 de maio, ás 11.30 horas.

Nota: Todos os alumnos deben vir vestidos de uniforme.

Probas de avaliación individualizada 3º EP e de Final de EP

PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA

3º EP E FINAL DA EP

 

 

Estas avaliacións individualizadas terán carácter censual e aplicaranse a todo o alumnado que no curso 2015/2016 estea realizando 3º de Educación Primaria ou 6º de Educación Primaria no centro.

 

 

Finalidade

 

De conformidade cos números 7 e 8 do artigo 12 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

 

A avaliación individualizada de terceiro curso ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición de competencias en comunicación lingüística e de competencia matemática.

 

A avaliación final de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como os logros dos obxectivos da etapa.

 

 

Datas

 

11, 12 e 13 de maio: Avaliación Individualizada de Final da Educación Primaria

 

24 e 25 de maio: Avaliación Individualizada de 3º de Educación Primaria

Carnaval

 Como ven sendo tradicional, dende fai algúns anos, o Colexio celebrará o Entroido na discoteca “Jackson”, na rúa Sagasta, o venres día 5 de Febreiro das 16.30 ás 18.30 horas.

 

NOTA: os días 8, 9 e 10 de febreiro non haberá clase.

1 11 12 13 14 15 16